D-STAR Gateway System (SR5UVA)
SR5UVA Team 2017
REVISION 3.00


Juz zarejestrowany?
Logowanie za pomoca Znaku i Hasla. Zwroc uwage na wielkosc liter
w znaku i hasle! Znak musi byc DUZYMI LITERAMI!

Already registered?
Login with Callsign and Password.
Please note that Callsign and Password are case sensitive!
Callsign must be in Upper Case!

Znak / CallSign :
Haslo / Password :
Nowy uzytkownik?
   New user?
Prosze rejestrowac sie na gateway
w swoim kraju.
Znajdz najblizszy Ciebie
na tej stronie: Repeater Directory

   Please consider to register on a gateway
in your country.
Search for the nearest site
next to you at the: Repeater Directory

Zarejestruj sie w sieci D-STAR tu i uzyskaj
dostep do US-Trust.
Rejestracja zajmie tylko kilka chwil.
   Register here for D-STAR US-Trust access.
Registering takes just a few seconds.Po zakonczeniu procesu rejestracji
odwiedz strone statusu rejestracji i czekaj na
zatwierdzenie. Administator sprawdzi Twoja
prosbe w ciagu 1 do 3 dni.
Po zatwierdzeniu wroc, zaloguj sie u gory
i ustaw swoj standardowy terminal. ?
   After the registration process
please visit the registration status page and wait for
approval. Give 1 to 3 days for the voluntary
admins to check your request.
After approval come back, log in at the top
and register your standard terminal. ?

D-STAR is a digital protocol developed by the Japan Amateur Radio League (the JARL)
and stands for Digital Smart Technology for Amateur Radio.